مجتمع بزرگ بیشتر چیتگر

دیده بان پهنه B

پروژه را از زاویه ای دیگر ببینید

مشخصات بلوک های پهنه B

بلوک های پهنه B با نگاهی دقیق تر

مشخصات واحدها

 

این قسمت به زودی راه اندازی خواهد شد

تور مجازی

 

این قسمت به زودی راه اندازی خواهد شد