روز مهندس مبارک

در جهان چیزی گران‌بهاتر از انسان و در انسان چیزی گران‌بهاتر از اندیشه نیست. بعد از عظمت هستی و زیبایی‌های خالق، آنچه ساخته بشر است و نظرها را به خود جلب می‌نماید، حاصل اندیشه و تفکر مهندس است و شکوه هر سرزمین مدیون دست توانای اوست.
پنجم اسفندماه زادروز خواجه‌نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی‌باد…