اولین جلسه مجمع عمومی برج های ارکیده 10 و 11 (نوبت سوم) برگزار شد

اولین جلسه مجمع در روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 در سالن اجتماعات مسجد فاطمه الزهرا واقع در پهنه A مجتمع بزرگ چیتگر برگزار گردید.

در ابتدا مجری جلسه توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری جلسه مجمع ، اساسنامه ، درج آگهی ها در روزنامه، ثبت موسسه غیر انتفاعی جهت مدیریت بهره برداری برج و … ارائه نمود.

1- آقایان جودکی، رحمتی و حاجیان به عنوان هیئت رئیسه مجمع در مقام نظارت بر صحت و سلامت مجمع انتخاب شد.

2- اعضای هیئت مدیره برابر رای گیری انجام شده 7 نفر مصوب گردید و مقرر شد رای دهندگان تنها به نماینده مربوط به بلوک خود رای دهند.

3- درخصوص اساسنامه رای گیری انجام شد و با رای اکثریت مورد تصویب قرار گرفت. ولیکن مقرر گردید طی مدت 6 ماه پس از تشکیل هیئت مدیره و پس از رفع ایرادات ، اصلاحات اساسنامه مجدداً مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

4- سپس کاندیداها به معرفی و ارائه سوابق خود پرداختند و رای گیری  در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، فارق از قدرالسهم تحت حق رای بر اساس هر واحد انجام گرفت.

5- اعضای هیئت مدیره از میان کاندیداها به ترتیب ذیل انتخاب شد:

ارکیده 11:

1- جناب آقای عرب عضو اصلی (رئیس هیئت مدیره)

2- جناب آقای سجادی عضو اصلی (نایب رئیس هیئت مدیره)

3- جناب آقای تدین نیا عضو اصلی

4- سرکار خانم حاجی زاده عضو اصلی

5- جناب آقای سلوکی عضو اصلی

6-  جناب آقای نجفلو عضو اصلی

7- جناب آقای باقری عضو اصلی

8- جناب آقای حسین آرمانفر، آقای نادری، آقای موسوی نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

جناب آقای عیسی پور شریعت و جناب آقای رضا کریمی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرسی علی البدل قبولی سمت نمودند.

جلسه پس از شمارش آراء و اعلام اعضای هیئت مدیره انتخابی، با ذکر صلوات بر محمد و خاندان مطهرش به پایان رسید.