نشست پایان سال 1399

روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند ، اعضای محترم هیات مدیره بنیاد تعاون اجا ، میهمان شرکت عمران آبشار اسپادانا بودند.
در این محفل صمیمانه که عده ای از همکاران بتاجا و شرکت نیز در آن حضور داشتند ،امیر ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل بتاجا ، ریاست محترم عقیدتی سیاسی بنیاد، معاون محترم سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی اجا سخنرانی نمودند. سپس مدیرعامل محترم شرکت عمران ابشار اسپادانا ،قائم مقام شرکت و معاون طرح و برنامه گزارشاتی از اقدامات انجام شده ، آمار های مربوط به فعالیت های در دست اجرا و عملکرد شرکت در مدت اخیر را به سمع و نظر حاضرین در جلسه رساندند.
در پایان نیز تعدادی همکاران عزیز در بخش های مختلف از هیات مدیره محترم بنیاد ، لوح تقدیر دریافت نموده و به رسم تقدیر و یادبود، از ایشان قدردانی به عمل آمد.