بازدید مدیریت پروژه شهری با مسئولین محترم واحد خدمات شهری ناحیه 4 شهرداری منطقه 22 تهران

جناب آقای دکتر صیاد به همراه مسئولین محترم واحد خدمات شهری ناحیه 4 شهرداری منطقه 22 تهران صبح روز سه شنبه مورخ 99/12/26 از پهنه A مجموعه شهری چیتگر بازدید کردند.
در این بازدید به همراه مهندسین و مسئولین ذیربط اجرایی و زیرساخت به بررسی فضا های عمومی اعم از پیاده رو ها، خیابان ها، فضای سبز، لابی برج ها، و پلت فرم پرداختند.
جناب آقای دکتر صیاد از روند برخی فعالیت های اجرایی راضی نبوده و دستور دادند این اقدامات به نحو احسن انجام شود. لذا مقرر گردید طی 48 ساعت آینده تمام معابر و فعالیت های اجرایی به اتمام رسد و شرایط مناسبی جهت بهره برداری در ایام عید فراهم گردد.
وی همچنین جا نمایی دکان (دکّه) ورودی شهرک بسیار نامناسب بوده و ایجاد خطر برای تردد اتومبیل ها میکند و از صاحب دکه خواستار جا بجایی آن شدند.