جلسه آمادگی سمینار اعضای محترم بلوک های NوD

روز چهارشنبه مورخ1400.01.18، نمایندگان محترم بلوک های N و D با مدیریت روابط عمومی شرکت عمران آبشار اسپادانا دیدار نمودند.

در این جلسه که به منظور آمادگی لازم و هماهنگی های قبل از سمینار پیش رو تشکیل گردید، حاضرین پس از ابراز خرسندی از تحوّل ایجاد شده در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد شرکت، ابراز امیدواری نمودند تا نسبت به هرچه بهتر شدن فضای تعامل موجود، اقدامات مقتضی صورت پذیرد. سپس هریک از نمایندگان محترم به بیان دیدگاه های خود در راستای ارتباط هرچه بهتر اعضاء و شرکت عمران آبشار اسپادانا پرداخته و منابع، ابزار ها و روش های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
با عنایت به وضعیت خطرناک شیوع بیماری کرونا از سویی و لزوم ارتباط نزدیک تر اعضا با شرکت عمران آبشار اسپادانا به عنوان بازوی اجرایی بتاجا در شهرک مسکونی چیتگر از سوی دیگر، آماده سازی بستر های مجازی ارتباطی از قبیل کانال ها ، گروه ها، سایت، سمینار غیر حضوری (وبینار) و نظایر آن میتواند نقش به سزایی در ارتباط هرچه بهتر و دو سویه ایفا نماید. در این جلسه مقرر گردید ظرف هفته آینده زمان دقیق سمینار پیش گفته مشخص شده و تا آن روز اعضای محترم سوالات و مواردی که مد نظر دارند از طریق سایت www.omranabshar-chitgar.com جهت انعکاس به مسئولین ذیربط اعلام نمایند.