انعقاد قرارداد تامین چیلر

روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا طی جلسه‌ای قرارداد خرید چیلر های برج #G2 و برج #G4 را امضا نموده و با تأمین این چیلرها به امید خدا برج های مذکور دغدغه‌ ای بابت سیستم سرمایش در زمان تحویل نخواهند داشت.