مدیر جدید انفورماتیک شرکت منتصب شد

هفته گذشته مدیرعامل محترم شرکت حکم انتصاب جناب آقای مهندس هادیان را به عنوان مدیر انفورماتیک شرکت عمران آبشار اسپادانا ابلاغ نمود.
ایشان پس از استقرار در مجموعه شهری چیتگر، ضمن شروع اصلاح ساختار و زیر بنای سیستم و شبکه ی شرکت، در یک اقدام بسیار مفید مقدمات و زیرساخت برگزاری اولین وبینار شرکت را فراهم نمود. در این وبینار اعضای پهنه B شرقی به صورت مستقیم و زنده شاهد پاسخگویی مدیرعامل شرکت به سوالات و موارد مطرح شده از سوی اعضای محترم بودند.