جلسه با نمایندگان اعضای محترم پروژه پهنه B شرقی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

در ادامه جلسات ارتباط فی مابین اعضا محترم و مسئولین شرکت عمران آبشار اسپادانا روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ نمایندگان محترم اعضا با مدیر روابط عمومی شرکت عمران آبشار اسپادانا جلسه ای برگزار نمودند.

در این جلسه مباحث قراردادی مانند سیستم سرمایش و گرمایش مندرج در متن قرارداد، کارشناسی مبالغ مربوط به پارکینگ و انباری و مواردی از این دست مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در ادامه مقرر گردید تا امکان بازدید از پروژه به صورت رسمی و برنامه ریزی شده فراهم آید که این امر به علت شرایط بیماری کرونا فعلا مقدور نمی باشد.(البته مسئولین قول دادند که هر سه ماه یکبار بازدید به عمل آید)
در این جلسه هماهنگی‌هایی به عمل آمد که در صورت امکان، قائم مقام محترم و معاون محترم فنی شرکت نیز روند پیشرفت پروژه های N و D را در جلسات بعدی تشریح فرمايند.