جلسه هم اندیشی شرکت عمران آبشار اسپادانا

مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا روز سوم خرداد ماه همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر با مدیران ارشد و سرپرستان کارگاه های شرکت دیدار نمود

در این محفل صمیمانه، عملکرد شرکت در بازه زمانی فعالیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف عنوان گردید. جناب آقای مهندس اقایی با تاکید بر لزوم جدیت و تلاش در انجام امور محوله خاطرنشان کرد که وظیفه ی مهمی بر دوش ما نهاده شده و هرگونه قصور و کوتاهی در مسیر خدمت به اعضای محترم پروژه قابل اغماض نمی‌باشد.
ایشان ضمن تاکید مجدد بر شفاف سازی در ارتباطات خاطر نشان کرد که علاوه بر روابط عمومی شرکت، سرپرستان کارگاه نیز وظیفه دارند تا با سعه صدر پاسخگوی اعضای پروژه و نمایندگان ایشان باشند.
مدیرعامل شرکت در این نشست، میزان پیشرفت پروژه را بسیار مطلوب عنوان نموده و اظهار داشتند که این پیشرفت بسیار بالاتر از استاندارد‌های متناسب با استعداد های موجود می‌باشد.
وی ضمن تشکر از زحمات مدیران بخش های مختلف و تشریح تغییرات در برخی از واحدهای زیر مجموعه، آقای مهندس سلیمی را به عنوان مدیر اجرایی پروژه چیتگر معرفی نمود.