تکمیل سقف طبقات منفی در برج D1

قابل توجه اعضای محترم بلوک D1، طی گزارش مورخ ششم تیرماه ۱۴۰۰ از سوی پروژه پهنه B شرقی، سرپرست محترم کارگاه D1 اعلام داشت: آخرین مرحله بتن ریزی سقف در طبقات منفی به پایان رسید و این اولین بلوک در مجموعه بلوک های پهنه b شرقی(D و N) می باشد که در سازه اصلی به طبقه همکف رسیده است.

نصب ستون و تیر نیز در هر دو بال غربی و شرقی در حال انجام می‌باشد و تا چندی دیگر شاهد پایان استیج اول خواهیم بود.