برج مسکونی M از محله مینا در مجتمع بزرگ آبشارآماده تحویل به اعضا و مالکین شد.

برج مسکونی M از محله مینا در مجتمع بزرگ آبشار (پروژه شهید کشوری اصفهان) آماده تحویل به اعضا و مالکین شد. این برج مسکونی در ۱۸ طبقه مسکونی و ۲۳۲ واحد توسط شرکت عمران آبشار اسپادانا طراحی و اجرا گردیده است.

اعضای محترم به زودی براساس جدول زمان بندی مشخص از طریق ارسال پیامک جهت تحویل واحد مسکونی خود فراخوان خواهند شد. به دلیل تحویل دیگر بلوک ها و حفظ سلامت هم وطنان و رعایت شیوه نامه های بهداشتی فرایند تحویل موقت طولانی خواهد شد که پیشاپیش از شکیبایی تمامی اعضا سپاسگزاریم.