بازدید از بلوک های ارکیده ۱۰ و ۱۱

قائم مقام محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا به همراه مدیر پروژه چیتگر روز دوشنبه 1400/04/21 به همراه هیئت مدیره بلوک‌های ارکیده 10 و 11 از پلتفرم ، پارکینگ ، تاسیسات ، برخی از طبقات و لابی برج‌ها دیدار نمودند. در این بازدید اعضای هیئت مدیره ضمن ارائه مشکلات و مسائل مربوط به برج ، بر انجام توافقات گذشته و مفاد صورتجلسه فی مابین تاکید نمودند. مقرر گردید پیمانکار محترم به همراه مسئولین بهره برداری شرکت در اسرع وقت به اصلاح نواقص باقی مانده در مشاعات و موارد توافق شده اقدام مقتضی را معمول و نتیجه را طی گزارشی به هیئت مدیره برج ارائه نمایند.