بلوک G4 و آخرین اخبارپروژه

نمایندگان محترم بلوک G4 با مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا دیدار نمود در این جلسه که در محل پروژه تشکیل گردید، مدیر محترم پروژه ، مدیر عامل محترم شرکت مجری ومدیران محترم اجرایی نیز حضور داشته و به بحث و بررسی پیرامون اقدامات در دست اجرا پرداختند. جناب آقای مهندس آقایی ضمن تشکر از اقدامات صورت پذیرفته، به نزدیکی زمان تحویل پروژه اشاره نموده و خواستار تلاش مضاعف در جهت تسریع درآماده سازی باکیفیت مطلوب گردیدند.
با یاری خدا انتخاب پارکینگ و انباری در ماه جاری آغاز گردیده و پس از آن مراحل تحویل شامل بازدید، تکمیل چک لیست رفع نواقص احتمالی، انجام امور اداری، حقوقی و مالی وسپس تحویل قطعی صورت خواهد پذیرفت.