برج عظیم G3 تحویل داده شد

قابل توجه مالکین‌محترم برج G3 جهت تحویل واحد خویش پس از دریافت دعوت نامه پستی از سوی مدیریت فروش و متقاضیان شرکت عمران آبشار اسپادانا، جهت مراجعه مدارک ذیل را بهمراه آورید: ۱.کارت ملی ۲.فیش های واریزی (کلیه فیش های واریزی حتی فیش های اقساط پرداخت نشده)

شماره تماس: ۰۲۱۴۵۷۱۴۰۰۰