بازدید مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا از برج G4

جناب آقای مهندس آقایی پس از بازدید از بخش های مختلف پروژه چیتگر از برج G4 دیدن نمود.

در این بازدید که برخی از مهندسین و مسئولین شرکت و پیمانکار حضور داشتند مهندس آقایی به مشکلات عدیده حوزه مسکن اشاره و بر سرعت فرآیند اجرا ووتکمیل برج جهت تحویل و سکونت اعضاء محترم تاکید داشتند.و طی این بازدید از نزدیک در جریان پیشرفت و جزئیات عملیات اجرائی قرار گرفتند.

مورخ 1400/06/03