بازدید اعضای محترم بلوک B3

برخی از اعضای محترم که متقاضی بازدید از واحد خویش بودند و از طریق مدیریت روابط عمومی شرکت نسبت به ثبت نام اقدام نموده بودند، صبح روز پنج شنبه چهار شهریور 1400 با رعایت حد اکثری پروتکل‌های بهداشتی از پروژه بازدید نمودند و مواردی همچون پیشرفت پروژه، نحوه انجام کارهای اجرایی، متریال مورد استفاده شده، آخرین مصالح و موارد خریداری شده و برنامه های پیش رو را از مسئولین ذیربط جویا شدند. مهندسین حاضر در پروژه نیز پاسخ مناسب و کاملی را ارائه دادند.

از مسائل دیگری که در این بازدید عنوان گردید بحث توان مالی و نیروی کار در پروژه بود. سرپرست محترم کارگاه اذعان داشت در این دو مورد شاهد نهایت حمایت از سوی مبادی ذیربط هستیم و خدا را شکر کارها به نحو احسن و مطابق با برنامه ریزی پیش می‌رود.
در پایان اعضای بازدید کننده با ابراز تشکر از اقدامات صورت گرفته خواستار توجه بیشتر و در اولویت قراردادن امور مربوط به بلوک B3 بودند.

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴