دومین مرحله از بازدید بلوک B3 انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران آبشار اسپادانا متقاضیانی که جهت بازدید ثبت نام نموده بودند در چند مرحله ی دیگر به صورت تلفنی دعوت خواهند شد.

لذا خواهشمند است به سبب شیوع ویروس کرونا(دلتا) و به منظور حفظ سلامتی خود و عزیزانتان از آوردن همراه جدا خودداری فرمایید.

مورخ:1400.06.06