بازدید مدیر محترم پروژه شرکت عمران آبشار اسپادانا از پروژه

جناب آقای مهندس رنگ آور و آقای مهندس اکبر آبادی قائم مقام شرکت از پروژه بازدید فرمودند و از نزدیک شاهد روند اجرایی و نحوه بهره‌برداری در برج های G2 ، G1 و ارکیده ۱۰ و ۱۱ بودند.
ایشان ضمن تاکید بر تلاش مضاعف و همواره برنامه ریزی و نظارت دقیق بر امور گوناگون، از کلیه عوامل اجرایی پروژه قدردانی کردند و سرعت بخشیدن به تمامی امور ازجمله رفع نواقص و آماده سازی برج G2 جهت تحویل را از مهم ترین اولویت ها اعلام کردند.

مورخ:۱۴۰۰/۰۶/۰۸