آخرین مرحله بازدید مالکین‌ محترم از برج B3 انجام پذیرفت.

این بازدید در ۴ مرحله انجام شد و از تمامی متقاضیان دعوت به عمل آمد.
اعضای محترمی که قصد بازدید در ماه های آتی را دارند میتوانند جهت ثبت نام با مدیریت روابط عمومی به شماره ۰۲۱۴۵۷۱۴۶۱۲ تماس حاصل فرمایند.

مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸