بازدید اعضای محترم بلوکG2 به همراه مدیر عامل محترم بتاجا

روز پنجشنبه 1 مهرماه 1400 جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای محترم، مدیر عامل محترم بتاجا، مسئولین شرکت آبشار اسپادانا و شرکت مجری بصورت میدانی در محل برج برگزار گردید که موارد ذیل در این جلسه مطرح و مقرر شد که اقدام گردد:
از روز شنبه هفته آینده مدیریت بهره‌برداری شرکت، واحدهایی که تکمیل شده و رفع نواقص آن به اتمام رسیده است از پیمانکار تحویل گرفته شده و پس از تأیید مشاور و مهندس ناظر اجرایی، پس از نظافت و کنترل نهایی و نداشتن ایراد،
به مالک محترم تقدیم گردد.
اجرت المثل بلافاصله پس از اعلام نظر کارشناسی رسمی دادگستری پرداخت خواهد شد. ضمنا مدیر عامل محترم، دستورات لازم به واحد حقوقی شرکت، جهت انجام سریع فرآیند اعزام کارشناس صادر و ابلاغ گردیده است.
قسط دوم به طور کامل با لحاظ کردن یک ماه خرداد، از روز چهارشنبه هفته آینده پرداخت می‌شود. (با تامین اعتبار صورت گرفته مطالبات مذکور بصورت یکجا پرداخت می گردد)
در خصوص مشکلات و ایرادات مربوط به عملیات اجرایی ساختمانی داخل واحدها(کاشی، سرامیک و درب) و حسب نامه کتبی نمایندگان در این مورد، مقرر شد به منظور جبران خسارت، پس از بررسی و ارزیابی توسط کارشناس، مبلغ خسارت محاسبه و به مالکین پرداخت شود.