مالکین محترم برج عظیم G4

از نیمه دوم مهرماه از اعضای محترم برج G4 از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک و مکاتبه به آدرس مندرج در قرارداد، دعوت به عمل می‌آید تا نسبت به بازدید از واحد خود قبل از تحویل دائم اقدام به عمل آورده و در صورت وجود نواقص احتمالی در واحد خود، چک لیست‌های مربوطه را تکمیل و ارائه نمایند تا پس از اتمام این روند، تمهیدات لازم جهت برطرف نمودن نواقص مذکور و تکمیل واحد انجام گرفته و پس از این مرحله به یاری خدا، واحدهای ایشان تحویل گردد.

خواهشمند است به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی از مراجعه خارج از زمانبندی اعلام شده جدا خود داری فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تماس 02145714000 تماس حاصل فرمائید.