شهادت جان‌سوز امام حسن مجتبی و رحلت رسول اکرم برمسلمین تسلیت باد

عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن است

گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است

این چه شور است که بر پا شده در ارض و سماء

این چه سوز است که در سینه هر مرد و زن است

بانگ و فریاد به گوش آید از افلاک مگر

رحلت ختم رسولان و عزای حسن است

شهادت جان‌سوز امام حسن (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص) برمسلمین تسلیت باد