بازدید مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا از برج‌های عظیم G2 و G4

جناب آقای مهندس حسینی‌ پور مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا روز چهارشنبه 18/07/1400 از برج‌های عظیم G2 و G4 در شهرک چیتگر بازدید نموده و از نزدیک روند امور اجرایی و فعالیت‌های انجام شده در هنگام تحویل را مورد بررسی قرار دادند.

مدیر محترم پروژه ، سرپرستان برج‌های G2 و G4 و نمایندگان پیمانکار که در این بازدید ایشان را همراهی می‌نمودند توضیحات جامعی از جزئیات فعالیت‌های در دست اقدام از جمله تکمیل موتورخانه ، اجرای کناف ضد حریق چاه آسانسور ، رفع نواقص داخل واحدها و تسریع در سایر امور فنی و تخصصی، تکمیل لابی و …. ارائه نمودند.

مدیرعامل محترم شرکت نیز ضمن تشکر از زحمات قسمت‌های مختلف اجرایی بر لزوم تسریع در انجام امور با حفظ کیفیت مناسب در اجرا تاکید نموده و راهنمایی‌های لازم در حوزه‌های مختلف را به همکاران ارائه فرمودند.

لازم به ذکر است تحویل واحدهای برج G2 در حال انجام بوده و بزودی از اعضای محترم برج G4 نیز جهت انجام بازدید و تکمیل چک لیست‌های مربوطه قبل از تحویل دعوت به عمل می‌آید.