بازدید مالکین محترم برج B3

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ تعدادی از مالکین محترم به همراه مهندس فاتحی(مدیر کارگاهB3)، مشاور شرکت ناروَن، نماینده پیمانکار (شرکت انرژی سازه) و کارشناسان کنترل پروژه از برج B3 بازدید نمودند.
در ابتدا مدیر محترم کارگاه توضیحات لازم در خصوص مراحل اجرایی پروژه را ارائه و به همراه تعدادی از مالکین از واحد‌ها بازدید نمودند.
قبل از شروع بازدید تعدادی از مالکین و نمایندگان ایشان به همراه آقای مهندس سلیمی (مدیر اجرایی پروژه چیتگر) از نمونه‌های کاشی و سرامیک دیدن کردند و نمونه انتخابی جهت اجراء سفارش داده شد. در ادامه بازدید نماینده شرکت پیمانکار توضیحاتی در مورد تاسیسات مکانیکی ارائه نموده و در این خصوص پاسخگوی سوالات اعضا محترم بودند.
در پایان کارشناسان کنترل پروژه نیز درصد پیشرفت کار را اعلام نموده و مالکین محترم نیز رضایت خود را از روند پروژه اعلام نمودند.