بازدید اعضای محترم بلوک N3

برابر هماهنگی روز های گذشته مبنی بر بازدید اعضاء از پروژه، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ تعدادی از مالکین محترم برج N3 به همراه مسئولین ذیربط از آخرین وضعیت برج مذکور بازدید نمودند.
در ابتدا سرپرست محترم کارگاه مهندس اسکندری و جناب آقای مهندس قربانی مسئول محترم سازه‌های بتنی ضمن پاسخگویی به سوالات بازدیدکنندگان توضیحاتی را در خصوص مسائل فنی برج ارائه نمودند.
در ادامه‌ی بازدید جناب آقای مهندس سلیمی مدیر محترم اجرایی پروژه توضیحاتی در خصوص میزان پیشرفت و حجم کار انجام شده ارائه دادند و به همراه اعضای محترم از قسمت های مختلف به ویژه تیغه چینی انباری‌ها بازدید نمودند.
پس از پایان بازدید از محل پروژه، جلسه ای در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید. در این جلسه اقدامات انجام شده بر اساس برنامه زمانبندی، به صورت نمودار های تصویری (سه بعدی) و توضیحات فنی در خصوص روند پیشرفت پروژه و برنامه های پیشرو شرح داده شد.
جناب آقای مهندس سلیمی خاطرنشان کردند با توجه به جمیع مشکلات و مسائل اقتصادی موجود، تمام تلاشمان بر این است تا علاوه بر بهبود سرعت و پیشرفت کار، در ساخت برج مذکور از مصالح مرغوب و باکیفیت استفاده نماییم.
در پایان اعضای محترم مراتب رضایت خود را از بازدید به عمل آمده ابراز نمودند.