اطلاعیه مهم

با توجه به اتمام فرایند انتخاب واحد اعضای محترم پروژه در پهنه‌ی Bشرقی، کلیه عزیزانی که نسبت به تکمیل کسری سهام خود اقدام‌ ننموده اند، حداکثر تا تاریخ 1400/08/15 مهلت دارند تا نسبت به تامین کسری سهام و تعیین تکلیف واحد انتخابی خود اقدام نمایند. بدیهی است تاریخ اعلام شده غیر قابل تمدید بوده و چنانچه عضو نتواند واحد انتخابی را تعیین و تکلیف نماید واحد ایشان از رزرو خارج و سهام ارائه شده به عضو مسترد میگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 45714000 تماس حاصل فرمایید.