با احترام، بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت عمران آبشار اسپادانا به آگاهی اعضای محترم پهنه B شرقی چیتگر می رساند: