افتتاح خط تاکسی در پهنه A مجتمع بزرگ چیتگر

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران آبشار اسپادانا ؛ خط تاکسیرانی شهرک چیتگر به مترو ایران خودرو صبح امروز مورخ ۲۱ آذر ماه با حضور آقای مهدی اسماعیل بیگی مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی تهران ، آقای وحیدرضا محمدی شهردار محترم منطقه ۲۲ تهران و جناب سرهنگ رنگ آور مدیریت محترم پروژه چیتگر افتتاح و آماده بهره برداری شد.
بنا به گفته مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی تهران این ایستگاه به درخواست شهروندان منطقه و جهت تسهیل در دسترسی شهروندان به مترو جانمایی شد.
در ادامه مقرر شد تا در راستای گسترش این اقدام ، جلساتی فی مابین سازمان تاکسیرانی تهران و شهرداری منطقه 22 ناحیه 4 تهران با مسئولین محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا برنامه ریزی و از سطح ظرفیتهای فی مابین حداکثر بهره برداری به عمل آید.
شایان ذکر است در بدو ورود و شروع مراسم ، جناب سرهنگ رنگ آور مدیریت محترم پروژه چیتگر شرکت عمران آبشار اسپادانا به میهمانان خیر مقدم گفته و این حضور و افتتاح را منشا خیر و برکت خواندند.