بازدید مدیرعامل محترم شرکت از بلوک B1

بازدید مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا جناب مهندس حسینی پور از بلوک B1 به همراه مدیران محترم فنی و اجرایی پروژه و تعدادی از نمایندگان محترم اعضاء

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا جناب مهندس حسینی پور به همراه مدیریت محترم پروژه جناب سرهنگ رنگ آور ، مدیر محترم اجرایی پروژه جناب مهندس سلیمی ، رئیس محترم هیئت مدیره شرکت تربت خاک جناب مهندس امیر اکبرزاد و دیگر عوامل فنی با تعدادی از نمایندگان محترم آعضاء از روند پیشرفت پروژه مذکور بازدید نمودند.
در ابتدا مدیر اجرایی پروژه ضمن خوش آمدگویی به اعضاء محترم توضیحاتی را در رابطه با خرید و تامین مصالح مورد نیاز و نحوه اجرا برنامه زمانبندی و رصد بر آن توضیحاتی را ارائه نموده و به بازدید دوره قبلی و تغییرات ایجاد شده اشاره نمودند.
در ادامه جناب مهندس حسینی پور مدیرعامل محترم تاکید کردند تکمیل و تحویل این پروژه در اولویت کار شرکت قرار دارد و همچنین تامین مالی پروژه با توجه به افزایش قیمت اقلام در بازار اقتصادی جامعه ، نظارت بر برنامه زمانبندی با کمترین انحراف در دستور کار قرار گرفته است. اعضای محترم طی بازدیدهای پیشرو می توانند روند پیشرفت پروژه را مشاهده نمایند.
نمایندگان اعضاء ازعوامل پروژه تشکر نموده و حضور جناب مهندس آقایی و سایر مدیران و مسئولین پروژه را نقطه عطف و تحول در کار پروژه دانسته و در این مدت شاهد پیشرفت روبرشد پروژه بوده اند.