پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

قابل توجه تمامی مدیران واحدها:

با توجه به شناسایی گونه جدیدی از ویروس کرونا “COVID19_ OMICRON” در آفریقای جنوبی و ورود آن به ایران در آذر ماه ۱۴۰۰ و همچنین طبقه بندی از این سویه به عنوان سویه نگران کننده توسط سازمان بهداشت جهانی، این باور را به وجود آورده که جهشی که در این ویروس رخ داده موجب شده که انتقال آن بسیار سریع تر از نسخه های قبل باشد.
مطابق با نظر متخصصین این امر مبنی بر نامشخص بودن شدت علائم بالینی برای این سویه جدید، ضروری از کلیه پرسنل شاغل در این مجموعه تمامی شیوه نامه های بهداشتی از جمله رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، استفاده از ماسک های مناسب، رعایت فاصله اجتماعی، بهبود تهویه فضاهای داخلی، انجام و تکمیل روند واکسیناسیون و … را با همان جدیت قبل در دستور کار خود قرار داده و در صورت بروز هرگونه علائم ناشی از سرماخوردگی به منظور سلامت حال خود و دیگران از حضور در محل کار خودداری نمایند.