قابل توجه اعضای محترم طرح توانمندسازی

با احترام پیرو گزارشات ارسالی، در پاسخ به ۴ سوال اصلی، تدابیر مدیر عامل محترم بنیاد تعاون آجا جناب آقای مهندس آقایی به شرح ذیل اعلام می گردد .
۱- در پاسخ به سوالات متعدد مشکلات اعضا در خرید و فروش سهام مقرر فرمودند : در یک ماه آینده در محل پروژه دفتر پاسخگویی به اعضا در مقوله خرید و فروش ایجاد خواهد شد .
۲در پاسخ به سوال آغاز انتخاب واحد اعضای طرح توانمندسازی مقرر فرمودند: زیرساخت های این اقدام، فراهم شده و در اولین جلسه هیئت مدیره مدیره مطرح خواهد شد و حدود یک ماه آینده تجمیع و انتخاب واحد اجرائی خواهد شد.
۳در پاسخ به سوال عرضه سهام توسط بنیاد تعاون آجا، مقرر فرمودند :عرضه سهام توسط بنیاد به هیچ وجه به نفع اعضا نبوده و افت قیمت را همراه خواهد داشت بنابراین سهام های موجود در دست اعضا باید تجمیع شود.
۴در پاسخ به سوال اینکه بعضی از اعضا توان مالی برای خرید ندارند مقرر فرمودند: امکان انتخاب واحد، مشارکتی فراهم می شود و توصیه می شود از اعضای محترم سهام خود را نفروشند و حتماً به صورت مشارکتی انتخاب واحد نمایند تابرای اعضا ارزش افزوده داشته باشد.