نمودار روند پیشرفت بلوک های N و D تا پایان سال 1400

از واحد فنی و نظارت و دفتر pmo شرکت و همچنین مدیریت اجرایی پروژه عظیم چیتگر، جدول و نمودار زمان‌بندی پیشرفت بلوک‌های سری N و D تا پایان سال ۱۴۰۰ جهت به اطلاع اعضا محترم تقدیم می‌گردد:

نمودار روند پیشرفت بلوک D1

نمودار روند پیشرفت بلوک D2

نمودار روند پیشرفت بلوک D3

نمودار روند پیشرفت بلوک N3

نمودار روند پیشرفت بلوک N4

نمودار روند پیشرفت بلوک N5

نمودار روند پیشرفت بلوکN6