فعالیت های صورت گرفته آذر ماه پروژه چیتگر و همچنین سرتیتر فعالیت های اطلاع رسانی شرکت عمران آبشار اسپادانا

۱- برنامه ریزی و انعکاس برگزاری وبینار پهنه B شرقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ .

لینک دانلود فایل وبینار پهنه B شرقی

۲- انعکاس برگزاری جلسات مدیران شرکت و پروژه با پیمانکاران و …

افتتاح خط تاکسی مجتمع بزرگ چیتگر پهنه A

۳- انعکاس و درج بازدیدهای مدیرعامل از پروژه‌ها و …

بازدید مدیرعامل محترم شرکت از بلوک B1

۴- انعکاس کلیه اخبار پیشرفت بلوک های سری N و D در پهنه B شرقی به اعضا به همراه تصاویر و ویدئوهای عملکرد روزانه که توسط ادمین های بلوک تهیه می شود.

بلوکD1

بلوکD2

بلوکD3

بلوکN3

بلوکN4

بلوکN5

بلوکN6

۵- گزارش کامل آخرین پیشرفت های عمرانی و اجرایی و ساخت و ساز در بلوک های پهنه B غربي در کانال ها و گروه ها به اعضا متناسب با گزارش‌های ارسالی از واحد فنی و نظارت.

بلوکG2

بلوکG4

بلوکB3

۶- برنامه ریزی و اجرای بازدید اعضای بلوک D1 از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه با هماهنگی مدیریت اجرایی و دفتر فنی نظارت.

بازدید اعضاء محترم برج D1

۷- انعکاس آخرین اقدامات عمرانی و پیشرفت های حوزه شهرسازی در پهنه A .

محوطه سازی پهنه A