بازدید میدانی مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا از پروژه‌های مجتمع مسکونی چیتگر

به گزارش روابط عمومی چیتگر، روز شنبه 18 دی ماه جناب آقای مهندس آقایی مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا از پروژه‌های مختلف چیتگر بازدید کردند.
در این بازدید که مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا و مدیر پروژه چیتگر و تنی چند از مهندسان فنی حضور داشتند،ابتدا آقای مهندس حسینی پور گزارش جامعی از پروژه‌های مختلف ارائه دادند و سپس پروژه‌های مختلف از جمله پروژه پهنه Bشرقی، بلوکهای سری N و D و پهنه طبیعت طرح توانمندسازی مورد بازدید قرار گرفت.
آقای مهندس آقایی پس از استماع گزارش ها و بازدید میدانی از روند پیشرفت پروژه ها اعلام رضایت نمود واظهار داشتند: ضمن اولویت، اول رعایت کیفیت مطلوب، سرعت کار بر اساس برنامه زمان بندی و اجرای برنامه هایی برای ایجاد انگیزه و رقابت سازنده در پیش افتادن از برنامه زمان بندی اشاره کردند و بر تهیه مصالح مورد نیاز به ویژه نیاز ورق تاکید نمودند.
ایشان در بازدید از پهنه طبیعت طرح توانمندسازی نیز بر افزایش ساعت کار و تجهیزات برای سرعت بخشیدن به روند کار اشاره نموده و از تلاش صورت گرفته در پروژه در این مدت کوتاه، تشکر کردند.