قابل توجه اعضای محترم برج هاي سری NوDمجتمع بزرگ چیتگر

🔸️ روز سه شنبه ۲۸دی ماه جلسه مسؤلین و کارشناسان با موضوع بررسی عملکردهای کمی و کیفی و پیشرفت پروژه پهنه Bشرقی برگزار شد.
🔸️دراین جلسه که به ریاست مدیر عامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا جناب مهندس حسينی پور تشکیل شد ،مديريت پروژه چيتگر جناب مهندس رنگاور، مدیراجرایی پروژه جناب مهندس سليمی وتنی چند از کارشناسان ومعتمدین اعضا حضور داشتند،
پیرامون چگونگی پیشرفت و روند اجرایی پروژه ،تامین نیاز ماشین آلات،کیفیت متریال بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت
🔸️مهندس حسينی پور مدیر عامل محترم شرکت در حاشیه این جلسه، گفتند:روند اجرایی پروژه براساس برنامه زمانبندی قابل رصد و رویت می باشد و در برخی از بلوک ها پیشرفت فعالیتهای عمرانی از برنامه زمانبندی اعلامی نیز فراتر بوده است.
🔸️ایشان یاد آور شدندطی چند ماهه اخیر روند اجرایی پروژه پیشرفت مطلوب و رو به رشدی داشته و به حمدا… شرایط آب و هوایی تاکنون تاثیر چندانی در انجام فعالیت‌های عمرانی پروژه نداشته است.
🔸️وی افزودند:سعی بر این است در سال پيش رو بخش اعظمی از تاخيرات سابق جبران پذیرد لذا جهت تسهيل امور در كنار فعاليتهای عمرانی، هم پوشاني(سفت کاری) نیز انجام خواهد گرفت.
🔸️ایشان خاطر نشان کردند علاوه بر تلاش در تسريع امور،كيفيت متريال مورد استفاده، بسیار حائز اهمیت بوده و در راس کار شرکت قرار دارد به همین منظور دیوار چینی یک واحد نمونه طی روزهای آتی جهت بررسی کیفیت و کمیت متریال مورد استفاده در راستای ارزيابی راهكارهای موجود جهت تسريع عمليات عمرانی صورت خواهد پذيرفت.
🔸️در پايان جلسه جناب مهندس حسينی پور مراتب قدردانی خود را از مديريت محترم پروژه جناب مهندس رنگاور و ساير مسئولين ذيربط در راستای پيگيری مجدانه در جهت تأمين ماشين آلات، مصالح، زیر ساخت ها و برنامه ریزی های صورت پذیرفته ابراز نمودند .