جلسه مدیرعامل با شهردار محترم منطقه ۲۲ تهران بزرگ

جناب آقای دکتر اردکانی محمدی شهردار محترم منطقه ۲۲ تهران بزرگ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ میهمان بنیاد تعاون آجا و شرکت عمران آبشار اسپادانا در مجموعه شهری چیتگر بودند. در این جلسه که در فضای صمیمی و با حضور مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا جناب مهندس آقایی با همراهی مدیرعامل شرکت عمران آبشار اسپادانا جناب مهندس حسینی پور و سایر مدیران پروژه برگزار گردید ، در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی مجتمع عظیم مسکونی چیتگر هم اندیشی و تبادل نظر صورت پذیرفت.