فیلم کوتاه از مراسم کلنگ زنی پهنه طبیعت

فیلم کوتاه از مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات گودبرداری پهنه طبیعت (پهنه D) چیتگر طرح توانمندسازی با توضیحات مدیر عامل محترم بنیاد تعاون اجا جناب مهندس آقایی، بنا به درخواست ذینفعان منتشر می گردد.
( این خبر به دلیل اختلالات فنی در سایت به موقع منتشر نشده بود)