قابل توجه اعضا،مالکان و ساکنین محترم مجتمع بزرگ چیتگر

صبح جمعه پانزدهم بهمن ماه ،جناب مهندس آقایی مدیر عامل محترم بنیاد تعاون آجا از پروژه های در حال ساخت چیتگر بازدید نمودند .

در ادامه بازدید های دوره ای مدیر عامل محترم بنیاد تعاون آجا از پروژه های در حال ساخت بنیاد تعاون آجا امروز صبح، از پهنه Bغربی برج های G2وG4وB3وپهنه Bشرقی برج های N1تاN6وD1تاD3واقدامات محوطه سازی و سرانه ها بازدید نموده ودستورات لازم را به مدیران پروژه و سرپرستان کارگاه صادر فرموده و بر افزایش تلاش،و دقت در کیفیت و سرعت کار بیش از پیش تاکید نمودند .

ایشان در بازدید برج B3که تعداد نیروی انساني بکار رفته در اکیپ های کاری ۳۷۰ نفر بود ،فرمودنداکیپ های کاری باید افزایش یافته و باید نیروی بکار گرفته از هفته آینده به حدود ۶۰۰ نفر افزایش یابد.
جناب مهندس آقایی از اقدامات برج G2و G4 نیز گفتند اقدامات صورت گرفته براساس برنامه پیش بینی شده بوده و با راه اندازی موتور خانه و آسانسور G2 شرایط آسایش ساکنین و اسکان سایر واحدها فراهم میشود .
در این بازدید که مدیر عامل شرکت عمران آبشار اسپادانا ومدیران و مهندسان پروژه ها و تعدادی از اعضا و مالکان حضور داشتند،مدیر عامل محترم بنیاد تعاون آجا در مجموع از عملکرد شرکت عمران آبشار اسپادانا و مدیران پروژه اعلام رضایت نموده و گفتند اهداف تبیین شده در بازدید قبلی محقق شده و برای بازدید آینده اهدافی را مشخص نمودند. وی اظهار امیدواری کردند در بازدیدهای بعدی خبرهای بهتری به مالکان محترم خواهیم داشت .
گفتنی است یکی از برنامه های تاثیر گذار مدیر عامل محترم بنیاد، بازدید های دوره ای ازتمامی پروژه های درحال ساخت بنیاد تعاون آجا می باشد.بطوری که هیچکدام از پروژه ها از نظارت مستقیم و مداوم پنهان نمانده و این اقدام، اعتماد و رضایت تمامی اعضا و مالکان را بدنبال داشته است .