متقاضیان محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا

برابر اعلام مدیریت امور متقاضیان شرکت عمران آبشار اسپادانا به منظور اطلاع رسانی جهت انتخاب واحد، انتخاب پارکینگ و انباری ، تحویل واحد یا دفترچه و هرگونه اطلاع رسانی مورد نیاز و مکاتبات رسمی به اعضای محترم پروژه، نیاز است در فرصت مناسب در سامانه ثنا از طریق مراجعه به دفاترخدمات قضایی و با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه و کد پستی محل سکونت ثبت نام نمائید ( آن دسته از اعضای محترمی که در این سامانه عضو بودند نیازی به عضویت مجدد ندارند) و برگه مربوط به ثنا را به طرق ذیل به واحد امور متقاضیان شرکت عمران آبشار اسپادانا جهت بایگانی و درج در پرونده ارائه نمائید.
1- ارسال فایل PDF یا عکس از برگه ثنا به همراه کد واحد به واتساپ 09393821068
2- قید کد واحد پشت برگه ثنا و سپس پست یا ارائه حضوری به آدرس : تهران – انتهای اتوبان شهید خرازی – بلوار پژوهش – واحد امور متقاضیان شرکت عمران آبشار اسپادانا کد پستی 1497713811
جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 02145714602 تماس حاصل نمائید.