به اطلاع ساكنين محترم برج عظيم G3 واقع در شهرك مسكونی بزرگ چیتگر میرساند

با تلاش و پیگیری های مجدانه مدیر عامل محترم شرکت عمران آبشاراسپادانا و ساير مسئولين ذيربط و همچنین همکاری صميمانه شرکت گاز منطقه ۱۵ ایستگاه گاز برج مسکونی G3 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ راه اندازی ، نصب وتحويل گرديد.

شايان ذكر است گاز فشارقوی موتورخانه برج مسکونی مذکور تزریق و طي روزهای آتی مشعل و دیگ های موتورخانه با سوخت گاز راه اندازی ميگردد. همچنین جهت تزریق گاز فشار ضعیف داخل واحدها و اخذ تاییدیه نظام مهندسی لازم است واحدهایی که لوله کشی گاز را تغییر داده اند در اسرع وقت نسبت به رفع تغییرات و بازگشت لوله کشی گاز واحد به حالت اولیه اقدام نمایند.