بازدید مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا جناب مهندس آقایی از برج‌های عظیم G2 و G4

روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ جناب مهندس آقایی مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا در راستای نظارت بر آخرین اقدامات صورت گرفته از برج‌های عظیم G2 و G4 بازدید نمودند.
ایشان ضمن تشکر و قدردانی از مسئولین ، مدیران و پیمانکاران پروژه بر رفع نقص واحدها همراه با تسریع امور از جمله تکمیل آسانسورها ، نصب انشعابات ، محوطه سازی و … با حفظ دقت و کیفیت متریال مورد استفاده جهت رفاه و اسکان اعضاء محترم برج های مذکور تاکید بسیار نمودند.