گزارش بهمن ماه 1400 بخشی ازاقدامات پروژه های مجتمع بزرگ چیتگر

گزارش بهمن ماه 1400 عملکرد شرکت عمران آبشار اسپادانا از اقدامات برخی از پروژه های در حال ساخت شهرک بزرگ چیتگر ( گزارش ماهانه پهنه A و محوطه سازی ، بلوک B3 ، بلوک G2 و جلسات و بازدیدها ) تنظیم و ارسال میگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوکهای در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن خلاصه ی جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات ماهانه بلوک های ذکر شده نیز ارسال میگردد.

گزارش ماهانه عملکرد پهنه A (محوطه سازی)

گزارش بلوک B3

گزارش بلوک G2

بازدید مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا از برج های عظیم G2 و G4

جلسه مدیرعامل محترم شرکت با نمایندگان برج عظیم G3

بازدید مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا در راستای نظارت برعملکرد پیمانکاران و روند فعالیت های اجرایی برج عظیم G4

بازدید میدانی مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی در برج G4

بازدید مدیرعامل محترم شرکت از برج G4

بازدید میدیرعامل از بلوک های ارکیده 2 تا 7

بازدید میدانی مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا از پروژه چیتگر

جلسه مدیرعامل محترم بنیاد با شهردار منطقه 22