عید بعثت بر جهانیان مبارک

زبان دل حضرت محمد (ص) را به عشق می‌خواند و خرد در برابر علم لدنی او خیره مانده است. برگزیده شدن حضرت حضرت رسول الله (ص) به پیامبری بر تشنگان عشق و خرد مبارک باد. محمد (ص) نبوت را برانگیخت تا جهان بداند که او چراغ روشنگر هدایت است. عید بعثت بر جهانیان مبارک.

روابط عمومی شرکت عمران آبشار اسپادانا