سال ۱۴۰۱ بر تمامی اعضا محترم مبارک باد

هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار،
خیز ای بت فرخار بیار آن گل بیخار،
در پرتو الطاف ایزد منان ،
نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک
و
بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان
شکوفه باران باد.
لبتان پر خنده
قلبتان از مهر آکنده
دولتتان پاینده
و نوروزتان فرخنده باد