قابل توجه اعضای محترم پهنه B شرقی برج های سری N و D

( عملکرد پروژه های پهنه B شرقی به زبان آمار و نمودار )

گزارش عملکرد پیشرفت پروژه های پهنه B شرقی، برج های سری N و D به زبان آمار و نمودار در سال 1400 که توسط مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه مجموعه شهری چیتگر تهیه شده است را میتوانید در لینک زیر مشاهده فرمایید.

لینک گزارش سالانه پهنه B شرقی