گزارش هفتگی تاریخ 27 فروردین ماه الی 01 اردیبهشت ماه 1401 پهنه B شرقی چیتگر

گزارش هفته آخر فروردین از پیشرفت برخی از پروژه های در حال ساخت سری N و D تنظیم و ارسال میگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوکهای NوD در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

لینک دانلود گزارشات هفتگی هر بلوک⬇️⬇️

بلوکD1

بلوکD2

بلوکD3

بلوکN3

بلوکN4

بلوکN5

بلوکN6