قابل توجه اعضای محترم برج عظیمG2

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پر خیر و برکت، گزارش فعالیت های انجام شده (مکانیکال پروژه) از مورخه ۱۴۰۰/۱۰ تاكنون تقدیم شما بزرگواران می گردد.

◼️ ساپورت کشی، لوله كشی و جوشکاری كامل خطوط چيلرهای تراکمی
◼️ تزریق ارت و تست قبل از راه اندازی چيلرهای تراكمی
◼️ انتقال هوارسان های نيم طبقه تاسیسات بر روی فونداسيون (۸ دستگاه)
◼️ انتقال لوله و شيرآلات و اتصالات جهت اجرای خطوط هوا رسان ها
◼️ لوله کشی و جوشکاری خطوط هوارسان های نيم طبقه تاسیساتی
◼️ انتقال لوله های جوشی هوا رسان های پشت بام از محوطه به پشت بام
◼️ نصب و اجرای ۲ عدد شير گيربكسی سایز ۱۴ اينچ بر روی كلكتورهای اصلی داخل موتورخانه های مركزی(مازاد بر نقشه و آئین نامه)
◼️ اتصال لوله های پوشفیت زیر سقف نيم طبقه ی تاسیساتی به رایزرهای مربوطه
◼️ مونتاژ کاری بوستر پمپ آتش نشانی موتورخانه مرکزی
◼️ در حال انتقال بوستر پمپ های آتش نشانی به همراه متعلقات مربوطه جهت مونتاژ به موتورخانه های میانی بال شرقی و غربی
◼️ لوله کشی و اتصال خط فشار قوی گاز از ایستگاه تا کلکتورهای مربوطه
◼️ در حال تست رایزرهای فشار ضعیف گاز از محوطه تا داخل واحدها
◼️ شست و شوی کامل مخازن ذخیره آب مصرفی موتورخانه های مرکزی
◼️ در حال انتقال ۸ دستگاه هوارسان های پشت بام از انبار مرکزی به پشت بام

موفق، پایدار و در پناه خداوند متعال باشید.