گزارش هفتگی هفته دوم اردیبهشت ماه 1401 از بخشی ازاقدامات پروژه ی پهنه B شرقی

عکس بلوک N4

گزارش هفته دوم اردیبهشت از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت سری N و D تنظیم و ارسال میگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوکهای NوD در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

لینک دانلود گزارشات هفتگی هر بلوک⬇️⬇️

بلوک D1

بلوک D2

بلوک D3

بلوک N3

بلوک N4

بلوک N5

بلوک N6