قابل توجه اعضای محترم برج عظیمG4

اهم موارد مورد برسی و نظارت در بازدید ميدانی مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا جناب مهندس حسينی پور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ به شرح ذیل می باشد:

◼️بازدید از طبقات منفی و رفع نقص پارکینگ ها اعم از نصب تایل ها ، روشنایی انباری ها رنگ آمیزی پارکینگ و…
◼️اختصاص پارکینگ طبقه منفی يك به مالکین محترم
◼️رفع نقص اعم از واحدها ‌، تایل های راه رو ها ، سنسور روشنایی ، نظافت ممتد و ۰۰۰
◼️تکمیل شاسی های آسانسور دوبلکس
◼️نصب و تکمیل سمنت برد بین دو بال شرقی و غربی